Поліглот. Англійська мова за 16 годин з Петровим. Уроки для початківців (5-8).

Наступні відео-уроки поліглота Петрова для опанування необхідних навичок розмовної англійської. На цій сторінці викладено з 5-го по 8-й уроки.

Урок 5. Прикметники, ступені порівняння. Параметри часу.

Урок 6. Much / many. Невизначені займенники. Параметри часу.

Урок 7. Предложения с Let’s. Новые глаголы и фразы.

Урок 8. Система прийменників. Використання дієслів з прийменниками.